İstanbul Tabip Odası, TTB Merkez Konseyi Başkanı ve üyelerinin görevden alınmasını protesto etti

İSTANBUL Tabip Odası öncülüğünde toplanan bazı sağlık çalışanları, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve konsey üyelerinin görevden alınmasını protesto etti. Çapa Tıp Fakültesi önünde toplanan grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

İstanbul Tabip Odası öncülüğünde toplanan bazı sağlık çalışanları, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile merkez konseyi üyelerinin görevden alınmasını protesto etti. Çapa Tıp Fakültesi önünde toplanan bazı sağlık çalışanlarına  Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve KESK üyeleri de destek verdi. ‘Biz TBB’yiz, görevimizin başındayız’ yazılı pankartı açarak görevden alınan TTB konseyi üyelerine desteklerini açıklayan bazı sağlık çalışanları ‘TTB yalnız değildir’ sloganları attı. Gruptakiler, basın açıklamasının okunmasının ardından dağıldı.

“HEKİM İRADESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMİŞTİR”

İstanbul Tabip Odası adına basın açıklamasını okuyan Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Yavru, “Türk Tabipleri Birliği, iktidarda kim olduğunu gözetmeksizin bilimsel veriler eşliğinde hekim haklarından ve halkın sağlık hakkından yana açıklamalar yapmaktan geri durmamıştır. Amaç dışı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle hekimlerin oylarıyla seçilen 11 TTB Merkez Konseyi üyesi görevlerinden alınmış ve yerlerine 5 kişilik bir ekip atanmıştır. Atananlar TTB çatısı altındaki çeşitli illerin Tabip Odası başkanlarından olsa da, hekimlerin seçme hakları gasbedilmiştir ve kayyım unsuru taşıyan bu durumla hekim iradesinin önüne geçilmiştir” dedi.

“TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN AMAÇLARI VE ARAÇLARI KAYNAĞINI YASALARDAN ALMAKTADIR”

Ayşen Yavru, “Hekimliğin amacı insanların bedensel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik halinde yaşamlarını sürdürmesini sağlamak ve yaşatmaktır. Türk Tabipleri Birliği’nin amacı ise hekimlerin mesleki ve özlük hakları yanı sıra toplumun sağlık hakkını korumaktır. Türk Tabipleri Birliği’nin faaliyetleri ve söylemleri bu çerçevede değerlendirilmelidir. Türk Tabipleri Birliği’nin amaçları ve araçları kaynağını yasalardan almaktadır ve yasaldır, meşrudur. TTB bugüne kadar iktidarın baskılarına karşı hekim başta olmak üzere tüm sağlık emekçilerinin, emekten ve demokrasiden olanların gücüyle mevcudiyetini muhafaza ederek yoluna devam etmektedir. Hekim örgütü olan TTB’nin gücü de sesi de hekimlerdir. Bu güç ülkede sağlık hizmetlerini, diğer sağlık emekçileriyle yürüten hekim emeğidir. Emeğimize ve meslek örgütümüze sahip çıkalım, hekimlerin demokratik iradesini yok sayan bu karara karşı hep birlikte karşı duralım” diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x